Yhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten kanssa

Julkistamme terveydenhuollon ammattilaisten, terveydenhuollon organisaatioiden ja potilasyhdistysten kanssa tekemämme yhteistyön tiedot vuosittain kesäkuun 13. päivä. Tällöin julkistettavat tiedot koskevat edellisen vuoden aikana tehtyä yhteistyötä.

Julkistamisen tarkoitus on avoimuutta ja läpinäkyvyyttä lisäämällä kasvattaa ja ylläpitää luottamusta alan toimintaan ja lääkeyritysten yhteistyöhön terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Vuoden 2023 alusta lukien siirrymme tietojen käsittelyssä oikeutettuun etuun, joka perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679, GDPR) artiklaan 6(1)(f)). Kun käsittelyperusteeksi on valittu oikeutettu etu, ei yhteistyökumppanilta pyydetä enää erikseen suostumuksta tietojensa julkistamiseen. Terveydenhuollon ammattilaisella on kuitenkin oikeus asiasta erikseen ilmoittamalla vastustaa tietojensa julkistaminen, jolloin tiedot julkistetaan yhteenvetomuotoisena siten, että henkilö ei ole tunnistettavissa. 

Lisätietoja yhteistyöstä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa ja taloudellisten etuuksien julkistamisesta voit kysyä säköpostitse: info.finland(at)servier.com                           

Lisätietoja julkistamisesta löytyy Lääketeollisuuden ja EFPIA:n sivuilta (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations).

Raportit     2021       2022        2023      

Servier Finlandin julkistamisraportti

                  

Servier Finland Oy disclosure of transfers of value 

                    

 

Liitteet  

Henkilötietojen käsittelyseloste  

Julkistamisen muistio